Zakres świadczonych usług


Dom Pomocy Społecznej w Sadowej przy ul. Jagodowej 2, uzyskał zezwolenie na działalność na czas nieokreślony. Jest zarejestrowany w rejestrze Domów Pomocy Społecznej woj. mazowieckiego – poz. nr 24.
DPS w Sadowej przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Dom wyposażony jest system przyzywowo–alarmowy, przeciwpożarowy oraz monitoring, posiada windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dom położony jest 15 km od Warszawy, na skraju Puszczy Kampinoskiej. Miejsce stwarza bardzo korzystne warunki życia i terapii mieszkańców. Istnieje bezpośrednie połączenie autobusowe komunikacji miejskiej z Warszawą.
Oferujemy szeroki wachlarz usług świadczonych przez wykwalifikowany personel:

1. Opiekuńczych zapewniających:

 •  Udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 •  Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
 • Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
 • Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • Kontakt z otoczeniem,

2. Bytowych zapewniających:

 • Miejsce pobytu,
 • Wyżywienie,
 • Odzież i obuwie,
 • Utrzymanie czystości,

3. Wspomagających zapewniających:

 • Udział w terapii zajęciowej,
 • Podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, Zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • Pomoc w działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,

 

Mieszkańcy mają do dyspozycji dwu i trzy osobowe pokoje w budynku wielokondygnacyjnym, wyposażone zgodnie z ich indywidualnymi upodobaniami.
Dom zapewnia wyżywienie przygotowane we własnej kuchni z uwzględnieniem posiłków dietetycznych oraz dostęp do drobnych posiłków i napojów przez całą dobę.
Stosowanie do indywidualnych potrzeb mieszkańcy otrzymują bezpłatnie środki czystości, przybory toaletowe oraz letnią i zimową odzież.
Do dyspozycji mieszkańców jest sala rehabilitacyjna, a także sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz pracownie terapii zajęciowej, w których prowadzone są różne formy zajęć terapeutycznych, w zakresie plastyki, bukieciarstwa, zajęć technicznych oraz obsługi komputerów.

Mieszkańcy maja możliwość udziału w imprezach integracyjno–kulturalnych:

 • W obchodach świąt kościelnych i okolicznościowych
 • Uroczystościach jubileuszowych i imieninowych
 • Zabawach tanecznych
 • Wycieczkach, turnusach
 • Występach artystycznych (koncerty, przedstawienia, itp.)
 • Wyjazdach do kina, teatru.
 • Ponadto, na terenie Domu mieści się kaplica w której, odprawiane są Msze święte.
  Istnieje możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych.

 

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM
BIP