Średni miesięczny koszt utrzymana mieszkańca

 


KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W DPS


Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, a zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu

Osoby posiadające uprawnienia Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 64b ustawy o pomocy społecznej są zwolnione z ponoszenia ustalonej opłaty w wysokości 70% świadczenia.

  • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalany jest przez Starostę Warszawskiego Zachodniego i publikowany na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.

 

Średni miesięczny koszt utrzymana mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Sadowej wynosi:

 

w roku 2017 – 3690 zł, na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lutego 2017 r.

w roku 2018 – 3806 zł, na podstawie Zarządzenia Nr 8/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2018 r.

w roku 2019 – 4069 zł, na podstawie Zarządzenia Nr 15/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lutego 2019 r.

w roku 2020 – 4437 zł, na podstawie Zarządzenia Nr 10/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2020 r.

w roku 2021 – 4916 zł, na podstawie Zarządzenia Nr 9/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2021 r.

          w roku 2022 – 5513 zł, na podstawie Zarządzenia Nr 15/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 lutego 2022 r.

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM
BIP