MISJA:

Zapewnienie mieszkańcom, osobom  niepełnosprawnym intelektualnie, warunków do bezpiecznego  i godnego życia, do intymności, wolności, stworzenia możliwości rozwoju  i usamodzielnienia się na miarę możliwości.

 

NASZE CELE TO:

Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM
BIP