Dom Pomocy Społecznej w
Sadowej funkcjonuje od 1993 roku. Jest miejscem stałego pobytu dla 100
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom położony jest na
obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to wyjątkowo urokliwe
miejsce, stwarzające pod względem przyrodniczym i klimatycznym optymalne
warunki życia i terapii mieszkańców. Bliskość Warszawy daje możliwość
łatwego korzystania z dóbr kulturowych i cywilizacyjnych, co regularnie
jest praktykowane, w postaci wycieczek do muzeów, na imprezy kulturalne,
festyny, festiwale itp. Usytuowanie Domu wśród zabudowań należących do
mieszkańców wsi Sadowa jest także bardzo korzystne z punktu widzenia
uspołeczniania naszych podopiecznych, ponieważ taki kontakt integruje
osoby niepełnosprawne ze „społecznością otwartą”, a ta uczy tolerancji i
zaufania w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Ogrodzony, zielony teren, na którym znajduje się DPS ma ponad 3 ha powierzchni. W
skład DPS wchodzą budynki służące celom mieszkalnym, gospodarczym,
administracyjnym i terapeutycznym. Placówka posiada własną oczyszczalnię
ścieków, własne ujęcie wody, gaz, agregat prądotwórczy, pralnię oraz
kuchnię. Stale podnoszony jest standard świadczonych usług, dzięki
wykonaniu wielu prac remontowych, adaptacyjnych i inwestycyjnych.
Wykonane prace i dokonane zakupy miały na celu likwidowanie barier
architektonicznych, poszerzenie oferty terapeutycznej, usprawnienie
organizacji pracy i zwiększenie bezpieczeństwa domowników.

 

W części mieszkalnej domu do dyspozycji mieszkańców znajduje się 33
pokoje, 2 i 3 osobowe spełniające standardy powierzchniowe. Pokoje
wyposażone są w tapczany i łóżka (zależnie od potrzeb zamieszkujących je
osób), w szafy, szafki, krzesła lub fotele. W miarę  możliwości
personel stara się uwzględniać indywidualne upodobania mieszkańców. Na
każdej kondygnacji znajdują się łazienki wyposażone w wanny i prysznice
oraz w podstawowy osprzęt ułatwiający kąpiel osobom niepełnosprawnym
(uchwyty, specjalna wanna itp.). Toalety są usytuowane we wszystkich
częściach domu tak, aby były łatwo dostępne dla każdego. Z myślą o
osobach mniej sprawnych zainstalowano windę, a na korytarzach
zamontowano specjalne uchwyty które ułatwiają bezpieczne przemieszczanie
się. Dom dysponuje pokojami dziennego pobytu oraz dużym słonecznym
tarasem. Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach
terapeutycznych, podczas których korzystają z różnych form spędzania
czasu wolnego. Ponadto do dyspozycji mieszkańców jest kaplica,
przestronna jadalnia, pralnia, gabinet doraźnej pomocy medycznej,
izolatka oraz  pracownie terapeutyczne.

 

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM
BIP