Udostępnienie informacji publicznej


 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie internetowej DPS, jest udostępniana na wniosek.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać osobiście w sekretariacie Domu, wysyłać pocztą lub przekazać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sadowa.dps.pl

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej.

 

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM
BIP