Status Prawny

STATUS PRAWNY

 

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej jest jednostką organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego znak: 28/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r., Dom Pomocy Społecznej w Sadowej uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na czas nieokreślony i został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 24.

Dom przeznaczony jest dla 100 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.
Do DPS w Sadowej przyjmowane są osoby z terenu całego kraju, które wymagają całodobowej opieki ze względu na niepełnosprawność, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

 

Zasady kierowania do DPS:

https://www.wcpr.pl/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/kierowanie-do-dps/

 

autor informacji: Leszek Chruściński
data wytworzenia: 2018.10.10
opublikował: Agnieszka Kubalska
data publikacji: 2018.10.10


Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM
BIP