Aktualności


Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 28 marca 2022r. w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej zostały wprowadzone nowe zasady odwiedzin oraz wyjść mieszkańców poza teren obiektu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Procedura odwiedzin mieszkańcówpobierz tekst

Procedura wyjść mieszkańców poza teren obiektupobierz tekst

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami wyjść i odwiedzinpobierz tekst

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Podopiecznych oraz ich Rodzin, Dom Pomocy Społecznej w Sadowej zaprasza do kontaktu ze swoimi bliskimi poprzez komunikator internetowy Skype.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 751 27 50.

Ponadto informujemy, iż tak jak dotychczas, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z Mieszkańcami pod tym samym numerem.


 

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

GRANT Z NFZ DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2 otrzymał grant w wysokości 38 730,00 zł na zapewnienie właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w placówce w zakresie ochrony życia i zdrowia w okresie COVID-19 w ramach projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W ramach grantu wsparciem objęto 4 pielęgniarki zapewniające opiekę mieszkańcom placówki w okresie pandemii, które uzyskały dodatki do wynagrodzeń.

 


Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

GRANT DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWEJ NA WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19

Powiat Warszawski Zachodni realizuje grant na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Ogólna kwota przyznanego grantu wynosi 252 996,00 zł.

 


 

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

GRANT Z NFZ DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19

Powiat Warszawski Zachodni jest uczestnikiem projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Celem projektu jest wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05 – 092 Łomianki w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w placówce w zakresie ochrony życia i zdrowia w okresie COVID-19.
W ramach grantu wsparciem objęto 3 pielęgniarki zapewniające opiekę mieszkańcom placówki, które uzyskały dodatek do wynagrodzenia oraz środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji.

Ogólna kwota przyznanego grantu wynosi 24 030,83 zł.

 


 

Rok 2020

Życzenia świąteczne grudzień 2020 r.czytaj dalej

Turniej sportowy „Aktywni razem”  maj 2020 r. – czytaj dalej

Ognisko w DPS Sadowa maj 2020 r. – czytaj dalej

Bal Absolwenta ZSS w Łbiskach styczeń 2020 r. – czytaj dalej

Spotkanie noworoczne z rodzinami styczeń 2020 r. – czytaj dalej

 

Rok 2019

Impreza sportowa i wspólne grillowanie w Sadowej lipiec 2019 r. – czytaj dalej

Turniej Finałowy Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup Toruń 2019 r. lipiec 2019 r -. czytaj dalej

Turniej ping – ponga stołowego czerwiec 2019 r. – czytaj dalej

XXVI Dzień Humoru i Satyry czerwiec 2019 r. – czytaj dalej

XXVII Letnia Olimpiada Sportowa dla Osób Niepełnosprawnych Nowe Miszewo czerwiec 2019 r. – czytaj dalej

Zakopane – turnus wypoczynkowy maj 2019 r. – czytaj dalej

XIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Promień” w Nasielsku maj 2019 r. – czytaj dalej

Turniej Kwalifikacyjny Ligi SENI Cup Waplewo 2019 maj 2019 r. – czytaj dalej

„W zdrowym ciele – zdrowy duch” maj 2019 r. – czytaj dalej

XII Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jezioranach maj 2019 r. – czytaj dalej

Śniadanie Wielkanocne kwiecień 2019 r. – czytaj dalej

Ostatki – zabawa integracyjna marzec 2019 r. – czytaj dalej

Bal Karnawałowy „Rio de Janeiro” luty 2019 r. – czytaj dalej

Projekt Pokolędzie JP2. Koncert Zespołu Echo styczeń 2019 r. – czytaj dalej

Bal Absolwentów w Łbiskach styczeń 2019 r. – czytaj dalej

Kulig styczeń 2019 r. – czytaj dalej

Orszak Trzech Króli styczeń 2019 r. czytaj dalej

 

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM
BIP