Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na I półrocze
2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.6.2019 z dnia 4.12.2019 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik do pobrania

 


Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na I półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.7.2019 z dnia 4.12.2019 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik do pobrania

 


Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na I półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.8.2019 z dnia 4.12.2019 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik do pobrania

 


Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na I półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.9.2019 z dnia 4.12.2019 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik do pobrania

 


Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę ryb i mrożonek dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na I półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.10.2019 z dnia 4.12.2019 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na I półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.11.2019 z dnia 4.12.2019 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 

 


ARCHIWUM