Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2020.

 

Plan – plik do pobrania

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę środków czystości i akcesoriów do sprzątania dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.

DA.263.12.2020 z dnia 08.07.2020 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Projekt umowy – plik do pobrania

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik do pobrania

 

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na II półrocze
2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.9.2020 z dnia 3.06.2020 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na II półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.8.2020 z dnia 3.06.2020r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na II półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.6.2020 z dnia 3.06.2020 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na II półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.7.2020 z dnia 3.06.2020 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę ryb i mrożonek dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na II półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.10.2020 z dnia 3.06.2020 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej na II półrocze 2020 r., którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

DA.263.11.2020 z dnia 3.06.2020 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Oświadczenie – plik do pobrania

Istotne postanowienia umowy – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę środków czystości i akcesoriów do sprzątania dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.

DA.263.4.2020 z dnia 09.04.2020 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Projekt umowy – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, niesegregowanych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.

DA.263.3.2020.TD z dnia 13.03.2020 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Projekt umowy – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyplik do pobrania

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków systemu Prof. KICKUTHA.

DA.263.2.2020 z dnia 19.02.2020 r.

Zaproszenie – plik do pobrania

Wykaz urządzeń – plik do pobrania

Formularz ofertowy – plik do pobrania

Projekt umowy – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik do pobrania

 


 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik do pobrania

 

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM