Koszty utrzymania w DPS

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
z 29.03.2019 r., pozycja 4132 (http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/4132/) został w całości zmieniony załącznik nr 1 Zarządzenia nr 340/2019 Prezydenta m.st. Warszawy
z uwagi na niewłaściwie wskazane kwoty kosztu utrzymania przy dwóch domach.

Jednocześnie informujemy, że średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie m.st. Warszawy w 2019 roku, tj. załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 340/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 04.03.2019 r. nie uległ zmianie.

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu: Zarządzenie
– numer aktu: 340/2019
– organ wydający Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
– data aktu: 2019.03.04
– tytuł aktu: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– Rocznik: 2019
– Pozycja: 2949
– Data ogłoszenia: 5 marca 2019 r.
– jednolity identyfikator aktu http://edziennik.mazowieckie.pl/#/keywordbrowse/132