Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych

w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

pełni Pani Justyna Rytel-Kuc

e-mail: sekretariat@sadowa.dps.pl , iod@sadowa.dps.pl


Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM