„Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą,
gdy drugim radość w niedoli przynoszą”.

– Adam Asnyk

 

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej składa serdeczne podziękowania osobom fizycznym, przedsiębiorcom, instytucjom prywatnym
i państwowym,  za rzeczowe wsparcie udzielone w okresie pandemii.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Wojewody Mazowieckiego,
 • Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • Posłanki Pani Anity Czerwińskiej,
 • WOŚP,
 • Straży Miejskiej w Łomiankach,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach,
 • Sołtysa Sadowej Pani Alicji Siemianowskiej-Woźniak,
 • Sołtysów i Rad Sołeckich wsi Skrzeszew i Olszewnica Stara z gminy Wieliszew,
 • Spółki Wajper z Piaseczna,
 • Członków inicjatywy pn. „Niewidzialna ręka”,
 • Członków inicjatywy pn. „Warszawa szyje maski dla medyków”,
 • Firmy Reckitt Benckiser Production z Nowego Dworu Mazowieckiego,
 • Wolontariusza Pana Andrzeja Różyckiego,
 • Fundacji Biedronki z siedzibą w Poznaniu.

Specjalne podziękowania dla Wojsk Obrony Terytorialnej za gotowość do podjęcia działań w razie zaistnienia konieczności.

Wdzięczni jesteśmy wszystkim anonimowym darczyńcom, którzy zechcieli wspomóc działania,  prowadzone w celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców naszego Domu, w tym trudnym czasie.

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM
BIP